Forside    Nyheder    Profil    Det skaber vi    Security   Kontakt     

Language

 
Security Næste

Sårbarhedsvurdering  │  Sikringsplan  │   Kurser  │   Øvelser  │   Management  │   Audits    Links

Om os og     security...

 

erfaringer.....
Vores konsulenter, der er blandt de mest erfarne og kompetente på området, har været med i Security arbejdet i en årrække og på meget forskellige områder. Konsulenternes viden og erfaringer kommer fra individuelle relevante og interessante karriereforløb i bl.a. det civile, det maritime og det militære.

Konsulenterne har gennemført hundredvis af opgaver på det maritime område, lige fra at gennemføre grundige analyserende sårbarhedsvurderinger over til at implementere kvalitativ, operationel og tilpasset sikring på skibe, havne og faciliteter. Ligeledes har vi i lige så høj grad arbejdet med træning og uddannelse af virksomhedernes medarbejdere samt verifikation, dels af sikringen, dels af de involveredes kompetencer gennem auditeringer, inspektioner, øvelser m.m. 

det maritime.....
Det maritime erhverv er underlagt en række love og regler vedrørende sikring. Dette er bl.a. gennem den internationale ISPS kode (Internation Ship and Port Facility Security Code) som er et resultat af terrorhandlingerne mod USA d. 11. september 2001. Der kommer løbende nye regler og rammer fra bl.a. IMO, EU, nationale myndigheder m.m..

offshore.....
Vi har konsulenter, der har flere års erfaringer med offshore installationer, såvel faste installationer som flytbare. Ud over udarbejdelsen af sårbarhedsvurderinger har vi stor erfaring med at uddanne og rådgive i sikkerhed og beredskab på offshore området.

banegårde og jernbanetransport.....
Vores konsulenter har gennemført sårbarhedsvurderinger og opbygget sikringsplaner for bl.a. banegårde samt jernbanetransporter.

transport af høj-risiko farligt gods.....
Med baggrund i terrorsikrings regler indført i hhv. ADR og RID reglerne har vi gennemført sårbarhedsvurderinger, sikringsplaner og sikrings træning af firmaer og personer involveret i transport af farligt gods, herunder transport af høj risiko gods.

andre typer security opgaver.....
Vi har gennemført tilsvarende security opgaver for andre typer klienter end de ovenstående. Vores brede er stor og vores indstilling er altid professionel, realistisk og praktisk.

 

Mahilum er af Trafikstyrelsen godkendt som ANERKENDT SIKRINGSKONSULENT.

 

MAHILUM ▪ Stejlgaardsparken 36 ▪ 6740 Bramming ▪ Denmark
▪ phone: +45 76 1000 74 ▪ CVR/SE nr. 28 16 22 94 ▪