Forside    Nyheder    Profil    Det skaber vi    Security   Kontakt     

Language

 
Security Næste

Sårbarhedsvurdering  │  Sikringsplan  │   Kurser  │   Øvelser │   Management │   Audits    Links

 

SSO

Varighed
2 dage
09:00 – 18:00

Datoer
Pt. afholdes kurset som virksomhedskursus med køb af et helt kursus.

Kurserne afholdes World Wide efter nærmere aftale

Tilmeldingsfrist
Jf. nærmere aftale

Deltagerantal
Max. 16
Min. 5

Deltagerpris
Ring for tilbud.

T
ilmelding:
Pr. telefon eller e-mail som er angivet i sidefoden

Links til Bekendtgørelser:
fra Søfartsstyrelsen
(som pdf-filer)
 
EU forordning nr. 725/2004 om bedre sikrings af skibe og havne (ISPS koden er indeholdt heri).  

 

 

  Ship Security Officer
 

 

 

Målgruppe:

Bemærk venligst at dette kursus afvikles som en pakke sammen med et CSO kursus. Så de deltagere som opfylder betingelserne for begge kurser vil få udstedt såvel SSO som CSO bevis.

Skibsofficerer, specielt de officerer, der er udpeget til at varetage ansvaret med skibets sikring. Dvs. skibsførere, overstyrmænd (der oftest er skibets SSO) og andre besætningsmedlemmer, der har brug for et godt kendskab til og forståelse for den maritime sikring.
 

Forkundskaber:

Kursusdeltageren skal have et generelt kendskab til søfart herunder kendskab til skibes indretning, bemanding og drift.

Det anbefales at ISPS Koden er læst inden kursusstart.
 

Formål:

At give deltagerne den holdning, viden og de færdigheder, der kvalificerer dem til at udføre ansvaret som SSO, herunder om pligter og ansvar som defineret i ISPS Koden (International Ship & Port Facility Security Code). 

Kurset opfylder vejledning og krav jf. IMO Model Courser 3.19

 

Mål:
  • at kunne foretage regelmæssige sikrings inspektioner af skibet for at sikre at sikringsforholdsreglerne er up-to-date
  • at kunne vedligeholde og supervisere implementeringen af sikringsplanen
  • at sikre koordinering af alle sikringsaspekter vedr. håndtering af lasten og skibets stores med skibets øvrige besætning samt relevant havne sikrings officer
  • at frembringe med relevante forbedringsforslag til sikringsplanen
  • at rapportere mangler og afvigelser til CSO, der identificeres gennem interne audits, periodiske syn, sikrings inspektioner og verifikationer
  • at fremme sikringskulturen, herunder bevidstheden, opmærksomheden og vagtsomheden hos skibets øvrige besætningsmedlemmer
  • at sikre tilstrækkelig træning af besætningsmedlemmer med sikringsansvar og opgaver på skibet
  • at alle sikringshændelser rapporteres korrekt
  • at sikre at sikringsudstyr bliver korrekt betjent, testet, kalibreret og vedligeholdt

Gyldighed:

Der er pt. ingen krav om genopfriskningskursus. 
 

Sprog: Dansk
 

Ønsker De, at vi afholder et kursus kun for Deres virksomhed, da kan dette sagtens lade sig gøre. Vi afholder også kurserne på engelsk men som udgangspunkt er de åbne kurser på dansk. De bedes kontakte os for nærmere information og drøftelse af netop Deres behov.

MAHILUM ▪ Stejlgaardsparken 36 ▪ 6740 Bramming ▪ Denmark
▪ phone: +45 76 1000 74 ▪ CVR/SE nr. 28 16 22 94 ▪