Forside    Nyheder    Profil    Det skaber vi    Security   Kontakt     

Language

 
Security Næste

Sårbarhedsvurdering  │  Sikringsplan  │   Kurser  │   Øvelser  │   Management  │   Audits    Links

 

CSO 

Varighed
2 dage
09:00 – 18:00

Datoer
Pt. afholdes kurset som virksomhedskursus med køb af et helt kursus.

Kurserne afholdes World Wide efter nærmere aftale

Tilmeldingsfrist
Jf. nærmere aftale

Deltagerantal
Max. 16
Min. 5

Deltagerpris
Ring for tilbud.

T
ilmelding:
Pr. telefon eller e-mail som er angivet i sidefoden.

Links til Bekendtgørelser:
fra Søfartsstyrelsen
(som pdf-filer)
 
EU forordning nr. 725/2004 om bedre sikrings af skibe og havne (ISPS koden er indeholdt heri).  

 

  Company Security Officer
 

 

 

Målgruppe:

Bemærk venligst at dette kursus afvikles som en pakke sammen med et SSO kursus. Så de deltagere som opfylder betingelserne for begge kurser vil få udstedt såvel SSO som CSO bevis. 

Rederi ansatte der er udpeget til at varetage rollen som CSO (Company Security Officer) samt deres stedfortrædere.
Andre, herunder chefer, afdelingsledere og ansatte med direkte tilknytning til skibsoperationerne vil have stort gavn af kurset.
 

Forkundskaber: Kursusdeltageren bør have kendskab til den maritime industri, herunder til skib/havne operationer.

Det anbefales at ISPS Koden er læst inden kursusstart.
 
Formål:

At give deltagerne den holdning, viden og de færdigheder, der kvalificerer dem til at udføre ansvaret som CSO, herunder om pligter og ansvar som defineret i ISPS Koden (International Ship & Port Facility Security Code). 

Kurset opfylder vejledning og krav jf. IMO Model Courser 3.20

 

Mål:
 • at kunne advisere om trusler og trusselsniveau, som skibet måtte møde, ved hjælp af passende sårbarhedsvurderinger og andre relevante informationer
 • at sikre at der bliver udarbejdet effektive sårbarhedsvurderinger for rederiets skibe
 • at sikre udvikling, godkendelse og efterfølgende implementering og vedligeholdelse af skibenes sikringsplaner
 • at sikre at et skibs sikringsplan bliver tilstrækkelig modificeret til at imødegå afvigelser og opfylde det enkelte skibs behov for sikring
 • at kunne arranger interne auditeringer og syn af sikringsaktiviteterne
 • at kunne arrangere såvel første som følgende verifikationer af myndigheder eller anerkendte sikringsorganisationer
 • at sikre at mangler og afvigelser der identificeres gennem interne audits, periodiske syn, sikrings inspektioner og verifikationer straks adresseres og fulgt op med handling
 • at fremme sikringskulturen, herunder bevidstheden, opmærksomheden og vagtsomheden hos alle involveret i skibets drift
 • at sikre tilstrækkelig træning af personer med sikringsansvar og opgaver på skibene
 • at sikre effektiv kommunikation og samarbejde mellem skibenes sikringsofficerer og relevante havne sikrings officerer
 • at sikre overensstemmelse mellem sikringskravene og sikkerhedskravene

Gyldighed:

Der er pt. ingen krav om genopfriskningskursus. 
 

Sprog: Dansk
 

Ønsker De, at vi afholder et kursus kun for Deres virksomhed, da kan dette sagtens lade sig gøre. Vi afholder også kurserne på engelsk men som udgangspunkt er de åbne kurser på dansk. De bedes kontakte os for nærmere information og drøftelse af netop Deres behov.

MAHILUM ▪ Stejlgaardsparken 36 ▪ 6740 Bramming ▪ Denmark
▪ phone: +45 76 1000 74 ▪ CVR/SE nr. 28 16 22 94 ▪