Forside    Nyheder    Profil    Det skaber vi    Security   Kontakt     

Language

 

Mahilums Nyheder

om Security

Vi har valgt at anvende det engelske ord "Security", da det mest almindelig brugt når vi taler om beskyttelse mod terrorism.

Det er vores erfaring, at mange når de hører det danske ord "Sikring" tænker på tyveri-sikring.

 

ANERKENDT SIKRINGSKONSULENT 

 Juli 2011

Kystdirektoratet har ændret lidt på praksis. Det betyder at betegnelsen Recognized Security Organisation, RSO, ikke længere anvendes af Kystdirektoratet i forbindelse med maritim sikring af danske havne. Dette har sin baggrund i, at der nu er forskel på de krav og beføjelser som stilles og gives jf. ISPS koden set i forhold til kodens implementering i dansk lov.

Fremadrettet anvendes udelukkende betegnelsen ANERKENDT SIKRINGSKONSULENT af Kystdirektoratet når der tales om firmaer, der er godkendt til at have ekspertice inden for maritim sikring og således har beføjelse til at arbejde med bestemte områder af den maritime sikring. Disse firmaer vil være underlagt Kystdirektoratets løbende inspektionsregime.

MAHILUM er af Kystdirektoratet godkendt som ANERKENDT SIKRINGSKONSULENT.  

MAHILUM ▪ Stejlgaardsparken 36 ▪ 6740 Bramming ▪ Denmark
▪ phone: +45 76 1000 74 ▪ CVR/SE nr. 28 16 22 94 ▪