Forside    Nyheder    Profil    Det skaber vi    Security   Kontakt     

Language

 

Mahilums Nyheder

om Security

Vi har valgt at anvende det engelske ord "Security", da det mest almindelig brugt når vi taler om beskyttelse mod terrorism.

Det er vores erfaring, at mange når de hører det danske ord "Sikring" tænker på tyveri-sikring.

 

Recognised Security Organisation

Mahilum er nu som virksomhed godkendt af de danske myndigheder som Recognised Security organisation (Godkendt Sikrings Organisation).

Jens Christian Madsen, Mahilums stifte og ejer, blev med baggrund i sine kompetencer inden for det maritime område hentet ind som Safety & Security Advisor i en stor dansk ejet international virksomhed. Her har han været med forud for og under hele forløbet med implementering af Security i den maritime industri.

Hans oplæring i Security forståelsen og håndteringen er foregået sammen med nogen af Englands mest erfarne specialister på området - som har baggrund i det britiske militære efterretnings væsen og har været med i maritim sikring siden Archille Lauro kapringen i 1985.

Behovet for Maritim Security har været kendt i mange år, hvor bl.a. Archille Lauro har været med til at sætte fokus på sikringen af krydstogtsskibe og hvor pirateri har været med til at sætte fokus på dette stadig eksisterende problem. Således har der i mange år været instanser, organisationer og myndigheder, der har arbejdet med forbedringer på områderne. Skibsrederen og skibenes besætninger har således mødt forskellige vejledninger om forholdsregler.

Med baggrund i terroranslaget på Pentagon og World Trade Centre i New York d. 11. september 2001 satte det internationale samfund en række initiativer i værk for at forebygge og forhindre terrorisme. Således blev der for den maritime industri indført en International Ship and Port Facility Security Code, som krævede koden implementeret pr. 1. juli 2004. Flere justeringer og regler på området følger fortsat.

En lang række andre områder er ligeledes berørt at krav om Security. Således har vi erfaringer med at udføre sårbarhedsvurderinger af offshore installationer som platforme og rigge, banegårde, jernbane- og landevejstransporter, særlige transporter af høj-risiko farligt gods, bygninger, kontorer, offentlige områder m.m.

Det er dog vores erfaring, at selvom der kommer flere og flere lovkrav på en lang række områder, hvor kravet er udarbejdelse og implementering af forholdsregler som skal forebygge og forhindre terrorisme, så vælger de fleste i praksis at sætte dette i gang uden at vente på en egentlig lovtekst.

Vores evner er at gøre det jordnært og få det til at virke i den enkelte virksomhed. Vi tilsigter ikke at oversigte i vores arbejde, ja ej heller at skyde under målet. 

 

MAHILUM ▪ Stejlgaardsparken 36 ▪ 6740 Bramming ▪ Denmark
▪ phone: +45 76 1000 74 ▪ CVR/SE nr. 28 16 22 94 ▪