Forside    Nyheder    Profil    Det skaber vi    Security   Kontakt     

Language

 
Det skaber vi

Teambuilding  │  Udvikling  │   Kurser  │   Rådgivning  │   Sikkerhed  │   Security

> Situationsbestemt Ledelse
> Medarbejder- udviklingssamtaler
> Personlig udvikling
> Leder udvikling
> Forandringsparathed
> Forandringsledelse
> Kultur-forståelse
> Autorisationer / Værktøjer
Autorisationer

Mahilum er autoriseret i brugen af følgende værktøjerElement A


Element A bygger på Firo-teorien som Will Schutz udviklede i forbindelse med sin forskning for den amerikanske flåde i 1950’erne. Han fortsatte til sin død i 2002 sit utrættelige arbejde med at udvide og forfine teorien til det, som i dag er kendt under begrebet The Human Element® og som anerkendes for at være en af de mest inspirerende og indsigtsfulde teorier og metoder, der er rettet mod forståelsen af mellemmenneskelige relationer. Element A er et af værktøjerne i dette koncept.

Element A er konstrueret til at afdække adfærdspræferencer på tre grundlæggende områder som omfatter:

  • Inklusion: defineret som den foretrukne mængde kontakt den enkelte ønsker;
  • Kontrol: defineret som den enkeltes foretrukne mængde indflydelse af ansvar;
  • Åbenhed: som forholder sig til, i hvor høj grad den enkelte ønsker at åbne sig i relationen til andre.

MBTI 

Myers-Briggs Type Indikator er et værktøj, der beskriver en række grundlæggende forskelle i menneskers måde at fungere på. Med udgangspunkt i MBTI kan man opnå større indsigt i egne præferencer og stærke/mindre stærke sider i relation til eksempelvis planlægning, opgaveløsning og kommunikation. Endvidere er MBTI et godt redskab til at lære at forstå og acceptere, hvorfor andre mennesker handler, som de gør. MBTI er derfor et udviklingsværktøj, der har en lang række anvendelsesområder, ikke alene i relation til personlig udvikling og ledertræning, men også til områder som teambuilding, konfliktløsning, kortlægning af gruppeprocesser og relationer både jobmæssigt og privat.


FIRO-B 
F
undamental Interpersonal Relation Orientation - Behaviour

FIRO-B er et værktøj, der beskriver hvordan personlige behov påvirker mellemmenneskelig adfærd. FIRO-B beskæftiger sig med tre områder: Inddragelse, kontrol og nærhed på to dimensioner: Udtrykt adfærd og ønsket adfærd. Værktøjet giver god indsigt i de individuelle karakteristika, der påvirker mellemmenneskelige relationer. FIRO-B er et udviklingsværktøj, der med udgangspunkt i øget indsigt har sine anvendelsesområder inden for personlig udvikling og ledertræning, teambuilding og kortlægning af gruppeprocesser.


Situationsbestemt Ledelse ®, SL II

Situationsbestemt Ledelse ®, SL II er et koncept, der er udviklet af Dr. Kenneth Blanchard, Blanchard Training and Development Inc. California.

Grundlæggende bygger Situationsbestemt Ledelse II (SL II) på den holdning, at der ikke findes nogen ledelsesstil, der er “den bedste”. En leder opnår størst effektivitet, hvis vedkommende er i stand til at anvende forskellig ledelsesstil, som er tilpasset givne situationer. Ledere bliver generelt mere effektive, når de anvender den ledelsesstil, der matcher situationen. Formålet med SL II er således, at sætte den enkelte leder i stand til at vurdere og vælge den mest hensigtsmæssige lederstil i forhold til den enkelte medarbejder eller gruppe i en given situation.

MAHILUM ▪ Stejlgaardsparken 36 ▪ 6740 Bramming ▪ Denmark
Visitor address ▪ Havdigevej 7 ▪ 6700 Esbjerg ▪ Denmark
Phone: +45 76 1000 74 ▪ CVR/SE nr. 28 16 22 94 ▪